Студентське життя

Організація, планування і реалізація виховного процесу в Новороздільському політехнічному коледжі сприяє формуванню кадрів національної інтелігенції, оновленню і збагаченню інтелектуального генофонду нації, вихованню її духовної еліти, закладання культурного потенціалу, який забезпечить ефективність майбутньої діяльності студентів.

Педагогічний колектив коледжу працює над реалізацією таких виховних завдань:

 • поєднання професійного становлення студентів з формуванням у них високоморальних рис громадянина України;
 • патріотичне виховання студентської молоді;
 • формування всебічно розвиненої, високоосвіченої, соціально-активної особистості, здатної до самовдосконалення та самореалізації, виховання в неї почуття відповідальності;
 • впровадження у свідомість молодих людей переваг здорового способу життя, формування національного культу, соціально активної, здорової та духовно багатої особистості.
 • Ці завдання реалізуються у тісній співпраці з сім’єю, державними і громадськими організаціями, задля досягнення єдності підходів і вимог до виховання. Вирішення поставленої мети педагогічний колектив досягає через зміст навчальних предметів, особистість педагога, діяльність студентів у позаурочний час шляхом проведення конференцій, диспутів, зустрічей, вікторин, ярмарок, свят, усних журналів, уроків пам’яті, народознавства, духовності, тематичних вечорів, українських вечорниць, вечорів запитань і відповідей, слухання і обговорення музичних записів, радіо і телепередач, газетних статей, вечорів поезії, екскурсій, вечорів розваг, користуючись такими методами виховної діяльності, як бесіда, інформування, розповідь, анкетування, тестування.

  Перелічені виховні завдання, а також всі організаційні заходи в коледжі зосереджені у річному плані суспільно-громадської та культурно-масової роботи, який складається напередодні кожного навчального року з таких напрямів:

 • виховання демократичного світогляду, національної свідомості, громадської мужності, українського патріотизму;
 • виховання доброти і милосердя, високої моралі, духовне виховання;
 • виховання працьовитості, свідомої дисципліни, відповідальності, гордості за обрану професію;
 • екологічне виховання;
 • правове виховання, національна свідомість і самосвідомість;
 • естетичне виховання, народна естетика, національний характер і темперамент;
 • спортивно-оздоровче виховання, попередження травматизму;
 • особистість і традиційні цінності родинного життя;
 • студентське самоврядування;
 • робота з батьками.
 • Виховну роботу в коледжі планують, організовують і контролюють заступник директора з гуманітарної освіти та виховання, завідувачі відділеннями, керівники груп, вихователь гуртожитку, голови циклових комісій, завідувач бібліотеки. У коледжі вже стали популярними як традиційні форми виховних заходів, так і нетрадиційні.

  Інформацію про тематику виховних заходів можна отримати з таких джерел:
  Перспективний план відкритих виховних заходів
  План проведення загальноколеджських виховних годин
  План проведення загальноколеджських інформацій

  Науково-пошукова робота в системі національного виховання, естетичної освіти студентів та розвитку їх фізичного здоров'я організовується через діяльність гуртків та спортивних секцій за такими напрямками:

  № з/п Назва гуртка
  1. Літературний клуб "Берегиня"
  2. Молодіжний дискусійний клуб "Віче"
  3. Драматичний гурток "Провесінь"
  4. Університет правових знань
  5. Гурток художньої самодіяльності
  6. Секція гирьового спорту
  7. Секція волейболу
  8. Секція військового багатоборства
  9. Секція міні-футболу
  10. Гурток загальної фізичної підготовки
  11. Секція настільного тенісу
  12. Танцювальна аеробіка
  13. Атлетична гімнастика
  Розклад для гуртків та секцій


  Про результати роботи з творчо і спортивно обдарованою молоддю свідчать щорічні перемоги студентів коледжу в регіональних, обласних, районних, фестивалях та конкурсах (обласному конкурсі авторської пісні "Львів - 2000, 2008", регіональному фестивалі-конкурсі "Бурштинове намисто", районному фестивалі "Перлини Дністра". Студенти коледжу беруть активну участь у всіх міських культурно-масових заходах, регулярно займають призові місця на обласних змаганнях серед ВНЗ І-ІІІ рівнів акредитації (з гирьового спорту, волейболу (дівчата), легкоатлетичного кросу, настільного тенісу, плавання, футболу, шахів).


  Серед студентського та педагогічного колективів коледжу користуються великим авторитетом і повагою ініціатори та активісти студентської художньої самодіяльності, такі як: Сирота Василь, Левицький Валентин, Головко Юрій, Василик Богдан, Богун Ярослав, Кузишин Ольга, Грабельська Олена.


  У коледжі пам'ятають про найкращих студентів минулих років, які примножували його мистецьку та спортивну славу в області, районі, місті: Сигерич Алла, Андрейків Володимир, Салій Вікторія, Білявська Ірина, Кучменда Олена, Максимова Наталя, Підкович Богдан, Чверенко Христина, Олійник Христина, Кондратик Вікторія, Бацала Ольга, Юхно Дмитро і Богдан, Гнатів Петро, Харишин Михайло, Пастернак Христина, Мицак Тетяна, Панчишин Іванна, Жовнір Лілія, Неїжмак Іванна, Прибило Олег, Крушинська Юлія, Орлов В'ячеслав, Нечипор Мар'яна, Михайлик Назар, Островська Наталя, Біла Ольга, Чайківська Марія, Лютий Андрій, Цюра Володимир.


  Важливою і необхідною умовою удосконалення виховної роботи в коледжі є студентське самоврядування, яке діє на рівнях: студентська група - відділення - студентський гуртожиток - весь коледж. Без активістів студентського самоврядування академгруп та коледжу (зокрема голови цьогорічної студентської Ради Даниліва Романа і минулих років - Кулик Оксани, Мальцева Олександра, Горон Орисі, Бінаса Назара) є неможливими такі форми роботи як: рейди-перевірки санітарно-побутових умов, участь в роботі стипендіальної комісії, вирішення побутових справ, організація дозвілля, спортивно-оздоровча і культурно-масова робота в коледжі та в місті.

  Вже традиційно в Міжнародний день студента в коледжі проводиться День самоврядування, де всі ключові позиції від допоміжного персоналу, викладачів і до директора коледжу займають студенти-дублери, які не тільки читають лекції, а й приймають життєво важливі для коледжу рішення.

  Також у коледжі силами студентів постійно випускається газета "Політехнік", у якій висвітлюються їхні погляди на події історичного і культурного життя.


  Графік випуску газети "Політехнік"

  Такий підхід до організації виховної роботи сприяє формуванню в студентів активної життєвої позиції на основі самостійності, особистої відповідальності, виховує почуття господаря в своєму домі, своїй державі.