Вступна кампанія

На навчання в коледж приймаються громадяни України з базовою середньою освітою (9 класів) на перший курс, повною середньою освітою (11 класів) на другий курс , а також особи, що закінчили професійно-технічні навчальні заклади за освітньо-кваліфікаційним рівнем "Кваліфікований робітник" та раніше здобутої вищої освіти на другий або третій курс навчання.

На денну форму навчання з спеціальностей:

КОМП'ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ
освітньо-професійна програма "Обслуговування комп'ютерних систем та мереж"

Термін навчання - 3 роки 10 місяців

МАРКЕТИНГ
освітньо-професійна програма "Комерційна діяльність"

Термін навчання - 2 роки 10 місяців

АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ
освітньо-професійна програма "Обслуговування і ремонт автомобілів та двигунів"

Термін навчання - 3 роки 10 місяців

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА та ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА
освітньо-професійна програма "Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд"

Термін навчання - 3 роки 10 місяців

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ
освітньо-професійна програма "Прикладна екологія"

Термін навчання - 3 роки 10 місяців

На заочну форму навчання з спеціальностей:

Автомобільний транспорт
освітня програма "Обслуговування і ремонт автомобілів та двигунів"

Термін навчання - 2 роки 10 місяців (для випускників ПТНЗ - 1 рік 10 місяців)

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
oсвітня програма "Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд"

Термін навчання - 2 роки 10 місяців (для випускників ПТНЗ - 1 рік 10 місяців)

Комп'ютерна інженерія
освітня програма "Обслуговування комп'ютерних систем та мереж"

Термін навчання - 2 роки 10 місяців (для випускників ПТНЗ - 1 рік 10 місяців)

      Навчання на основі базової загальної середньої освіти, повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня "Кваліфікований робітник" та здобутої раніше вищої освіти на денній та заочній формі навчання за рахунок державного бюджету, а також за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.,


Прийом заяв та необхідних документів, проведення співбесід, конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової загальної середньої освіти здійснюється у такі строки:

Етапи вступної кампанії

Терміни (денна форма навчання)

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про базову загальну середню освіту
з 23.06.2023 р. по 30.11.2023 р.
Початок прийому заяв та документів
30.06.2023 р.
Закінчення прийому заяв та документів
о 18:00 год. 13.07.2023 р.
Строки проведення індивідуальних усних співбесід
з 14.07.2023 р. по 22.07.2023 р.
Оприлюднення рейтингового списку вступників
не пізніше 12:00 год. 26.07.2023 р.
Терміни виконання вимог для зарахування:
На місця регіонального замовлення
до 12:00 год. 29.07.2023 р.
Зарахування вступників:
За регіональним замовленням
не пізніше 18:00 год. 31.07.2023 р.
За кошти фізичних або юридичних осіб
не пізніше 03.08.2023 р.
Переведення на вакантні місця
не пізніше 08.08.2023 р.
Прийом заяв та документів (додаткова)
з 14.07.2023 р. по 30.09.2023 р.
Проведення вступних іспитів (1 сесія)
з 03.08.2023 р. по 05.08.2023 р.
Проведення вступних іспитів (2 сесія)
з 26.08.2023 р. по 29.08.2023 р.
Проведення вступних іспитів (3 сесія)
з 19.09.2023 р. по 21.09.2023 р.
Проведення вступних іспитів (4 сесія)
з 05.10.2023 р. по 10.10.2023 р.
Оприлюднення рейтингового списку вступників (додаткова)
не пізніше 12:00 год. 27.10.2023 р.
Терміни виконання вимог для зарахування (додаткова)
до 12:00 год. 30.10.2023 р.
Додаткове зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб
не пізніше 30.10.2023 р.

Прийом заяв та необхідних документів, проведення співбесід, індивідуальних усних співбесід, конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі повної загальної середньої освіти здійснюється у такі строки:

Етапи вступної кампанії
Терміни
Денна форма навчання
Заочна форма навчання
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту
з 03.07.2023 р . по 30.11.2023 р.
Початок прийому заяв та документів
10.07.2023 р.
01.08.2023 р.
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які проходять індивідуальну усну співбесіду
о 18:00 год.
31.07.2023 р.
о 18:00 год.
30.08.2023 р.
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі сертифікатів національного мультипредметного тесту
о 18:00 год.
09.08.2023 р.
Закінчення прийому заяв та документів (додаткова)
о 18:00 год.
30.11.2023 р.
  -  
Строки проведення:
індивідуальні усні співбесіди
з 01.08.2023 р. по 09.08.2023 р.
з 31.08.2023 р. по 08.09.2023 р.
індивідуальні усні співбесіди (додаткова)
з 22.10.2023 р. по 24.10.2023 р.
  -  
Оприлюднення рейтингового списку вступників:
На місця регіонального замовлення (за результатами індивідуальної усної співбесіди та національного мультипредметного тесту)
не пізніше 12:00 год. 11.08.2023 р.
не пізніше 12:00 год. 09.09.2023 р.
Терміни виконання вимог до зарахування:
На місця регіонального замовлення (за результатами індивідуальної усної співбесіди та національного мультипредметного тесту)
до 12:00 год. 18.08.2023 р.
до 18:00 год. 12.09.2023 р.
Зарахування вступників:
На місця регіонального замовлення (за результатами індивідуальної усної співбесіди та національного мультипредметного тесту)
не пізніше 12:00 год. 19.08.2023 р.
не пізніше 12:00 год.
15.09.2023 р.
За кошти фізичних або юридичних осіб
не пізніше 12:00 год.
31.08.2023 р.
не пізніше 12:00 год.
30.10.2023 р.
Додаткове зарахування на вільні місця за кошти фізичних та юридичних осіб
не пізніше 30.10.2023 р.
  -  
Переведення на вакантні місця регіонального замовлення за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб
не пізніше 31.08.2023 р.
  -  

Прийом заяв і необхідних документів, проведення співбесід, фахових вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника та всіх інших категорій вступників здійснюється у такі строки:

Етапи вступної кампанії
Терміни
Денна форма навчання
Заочна форма навчання
1 сесія
Початок прийому заяв та документів
10.07.2023 р.
01.08.2023 р.
Закінчення прийому заяв та документів
о 18:00 год. 01.09.2023 р.
Строки проведення індивідуальної усної співбесіди, розгляд мотиваційного листа
з 01.09.2023 р. по 08.09.2023 р.
Оприлюднення рейтингового списку вступників
до 12:00 год. 09.09.2023 р.
Терміни виконання вимог до зарахування
На місця регіональним замовлення
до 18:00 год. 14.09.2023 р.
Зарахування вступників
За регіональним замовленням
не пізніше 12:00 год. 15.09.2023 р.
2 сесія
Початок прийому заяв та документів
10.09.2023 р.
Закінчення прийому заяв та документів
о 18:00 год. 10.10.2023 р.
Строки проведення індивідуальної усної співбесіди, розгляд мотиваційного листа
з 11.10.2023 р. по 14.10.2023 р.
Оприлюднення рейтингового списку вступників
до 12:00 год. 14.10.2023 р.
Терміни виконання вимог до зарахування
На місця регіональним замовлення
до 18:00 год. 18.10.2023 р.
Зарахування вступників
За кошти фізичних або юридичних осіб
не пізніше 30.11.2023 р.

Вступники на навчання для здобуття фахової передвищої освіти на основі базової або повної загальної (профільної) середньої освіти подають заяви:

Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією Коледжу у порядку, визначеному законодавством. Заклади освіти створюють консультаційні центри при приймальних комісіях для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру будь-якого закладу освіти з метою створення електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі.

Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до приймальної комісії закладу освіти. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструє уповноважена особа приймальної комісії в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО) в день прийняття заяви.Студенти забезпечуються комфортним гуртожитком, у коледжі працюють спортивні секції та гуртки художньої самодіяльності, студентське кафе. Під час навчання студенти проходять практики на підприємствах і отримують розряди з робітничих професій.

Коледж має укладені угоди про співпрацю з Івано-Франківським Національним державним технічним університетом нафти і газу, Національним університетом "Львівська політехніка", Національним транспортним університетом, Львівським державним інститутом новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. Тому випускники коледжу зможуть поступаюти у вказані вузи на пільгових умовах по співбесіді на 1-3 курси без пред’явлення сертифікатів незалежного оцінювання якості освіти.

НАШІ ПЕРЕВАГИ:

Досвідчені викладачі та майстри виробничого навчання
Широка інтеграця з ВНЗ 3-4 рівнів акредитації
Практична підготовка на виробництві
Отримання робітничих професій за фахом, зокрема професії "Оператор комп'ютерного набору" та посвідчення водія категорії B.
Всебічне комп'ютерне забезпечення навчального процесу.
Інноваційні методи навчання та виховання.
Сучасна комп'ютеризована бібліотека з доступом до мережі Інтернет.
Медичний пункт.
Комфортний гуртожиток.
Студентське кафе з низькими цінами.
Телефони для довідок: (03261) 2-62-96, 2-60-18, 2-63-62


Сертифікати про акредитацію

Відомості Міністерства освіти і науки України щодо права здійснення коледжем освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти


Чинні сертифікати про акредитацію:

спеціальності "Комп'ютерна інженерія"
спеціальності "Автомобільний транспорт"
спеціальності "Електроенергетика ..."
спеціальності "Маркетинг"


Навчання за контрактом

Понад державне замовлення коледж здійснює підготовку молодших спеціалістів за кошти фізичних та юридичних осіб в межах ліцензованого обсягу.
Інформацію про вартість навчання подано у таблиці:
Назва спеціальності Вартість одного року навчання на денному відділенні, грн.
Комп'ютерна інженерія 17000
Маркетинг 17000
Автомобільний транспорт 17000
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 17000
Природничі науки 17000


Обсяг регіонального замовлення

Назва спеціальності Денне відділення
Ліцензований обсяг Обсяг регіонального замовлення
Комп'ютерна інженерія 70 -
Маркетинг 40 -
Автомобільний транспорт 70 -
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 35 -
Природничі науки 30 -

Конкурсна ситуація

Станом на конкурсна ситуація наступна:
Назва спеціальності Денне відділення
Подано заяв Обсяг регіонального замовлення
Комп'ютерна інженерія - -
Маркетинг - -
Автомобільний транспорт - -
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка - -
Природничі науки - -


Програми підготовки до індивідуальної усної співбесіди

      Вступники на денне відділення на основі базової середньої освіти, повної загальної (профільної) освіти та на освітньо-кваліфікаційного рівня «Кваліфікований робітник» проходять індивідуальну усну співбесіду з конкурсних предметів українська мова та математика:

Програма співбесіди з конкурсного предмета «УКРАЇНСЬКА МОВА» на основі програми базової загальної середньої освіти
Програма співбесіди з конкурсного предмета «УКРАЇНСЬКА МОВА» на основі програми повної загальної середньої освіти
Програма співбесіди з конкурсного предмета «УКРАЇНСЬКА МОВА» на основі програми освітньо-кваліфікаційного рівня «Кваліфікований робітник»Програма співбесіди з конкурсного предмета «МАТЕМАТИКА» на основі програми базової загальної середньої освіти
Програма співбесіди з конкурсного предмета «МАТЕМАТИКА» на основі програми повної загальної середньої освіти
Програма співбесіди з конкурсного предмета «МАТЕМАТИКА» на основі програми освітньо-кваліфікаційного рівня «Кваліфікований робітник»