Вступна кампанія

На навчання в коледж приймаються громадяни України з базовою середньою освітою (9-и класів) на 1-й курс, повною середньою освітою (11-и класів) на 2-й курс, а також особи, що закінчили професійно-технічні навчальні заклади за освітньо-кваліфікаційним рівнем "Кваліфікований робітник" на 2-й або 3-й курс навчання

На денну форму навчання з спеціальностей:

КОМП'ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ
спеціалізація - "Обслуговування комп'ютерних систем та мереж"

Термін навчання - 3 роки 10 місяців

МАРКЕТИНГ
спеціалізація - "Комерційна діяльність"

Термін навчання - 2 роки 10 місяців

АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ
спеціалізація - "Обслуговування і ремонт автомобілів та двигунів"

Термін навчання - 3 роки 10 місяців

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА та ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА
спеціалізація - "Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд"

Термін навчання - 3 роки 10 місяців

На заочну форму навчання з спеціальностей:

Автомобільний транспорт
освітня програма "Обслуговування і ремонт автомобілів та двигунів"

Термін навчання - 2 роки 10 місяців (для випускників ПТНЗ - 1 р. 10 м.)

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
oсвітня програма "Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд"

Термін навчання - 2 роки 10 місяців (для випускників ПТНЗ - 1 р. 10 м.)

Комп'ютерна інженерія
освітня програма "Обслуговування комп'ютерних систем та мереж"

Термін навчання - 2 роки 10 місяців (для випускників ПТНЗ - 1 р. 10 м.)

Навчання на основі базової загальної середньої освіти, повної загальної середньої освіти і освітньо-кваліфікаційного рівня "Кваліфікований робітник" на денній та заочній формі навчання за рахунок державного бюджету, а також за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.,

Вступники на денну форму навчання на основі базової загальної середньої освіти (9 класів) складають вступні іспити з математики (усно) та української мови (диктант) у терміни з 15 липня по 22 липня 2018 р.

Вступники на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) подають заяву та сертифікати незалежного оцінювання якості освіти за 2016, 2017 та 2018 роки (з кількістю балів не нижче за 100) з Української мови та літератури , Математики або Фізики (або "Історія України" для спеціальності "Маркетинг") у терміни з 12.07 по 18:00 год. 08.08.2018 р.

Випускники загальноосвітніх навчальних закладів, які мають свідоцтво з відзнакою, мають право на першочергове зарахування.

Випускники професійно-технічних навчальних закладів, які вступають на денну та заочну форми навчання проходять фахові випробування та іспит з "Української мови" у терміни з 09.08 по 14.08.2018 р. (денна форма навчання) та з 22.08 по 26.08.18 р. (заочна форма навчання)Вступники подають особисто заяву про вступ до коледжу, а також:
 • копію документів про освіту та їх додатків;
 • 4 кольорові фотокартки розміром 3х4 см.;
 • пред'являють паспорт або подають документ, що посвідчує особу (паспорт у формі ID картки), свідоцтва про народження приймаються лише у осіб, яким виповнилося 14 років після 01.05.2018 р.;
 • копію військового квитка або посвідчення про приписку;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
 • копії сертифікатів незалежного оцінювання знань (для випускників 11 класів);
 • документи на право пільгового вступу;
 • 4 поштових конверти;

 • Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог зарахування).

  Терміни подання документів:

 • на денну форму навчання на базі 9 класів : з 02.07 по 14.07.2018 (до 18:00 год.)
 • на денну форму навчання на базі 11 класів : з 12.07 по 08.08.2018 (до 18:00 год. )
 • на денну форму навчання на базі ПТО: з 12.07 по 08.08.2018 (до 18:00 год)
 • на заочну форму навчання: з 23.07 по 21.08.2018 (до 18:00 год)

 • Студенти забезпечуються комфортним гуртожитком, у коледжі працюють спортивні секції та гуртки художньої самодіяльності, студентське кафе. Під час навчання студенти проходять практики на підприємствах і отримують розряди з робітничих професій.

  Коледж має укладені угоди про співпрацю з Івано-Франківським Національним державним технічним університетом нафти і газу Національним університетом "Львівська політехніка", Національним транспортним університетом, Львівським державним інститутом новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. Тому випускники коледжу зможуть поступаюти у вказані вузи на пільгових умовах по співбесіді на 1-3 курси без пред’явлення сертифікатів незалежного оцінювання якості освіти.

  НАШІ ПЕРЕВАГИ:

  Досвідчені викладачі та майстри виробничого навчання
  Широка інтеграця з ВНЗ 3-4 рівнів акредитації
  Практична підготовка на виробництві
  Отримання робітничих професій за фахом, зокрема професії "Оператор комп'ютерного набору" та посвідчення водія категорій B і С.
  Всебічне комп'ютерне забезпечення навчального процесу.
  Інноваційні методи навчання та виховання.
  Сучасна комп'ютеризована бібліотека з доступом до мережі Інтернет.
  Медичний пункт.
  Комфортний гуртожиток.
  Студентське кафе з низькими цінами.
  Телефони для довідок: 0 (3261) 2-01-96, 2-44-48, 2-01-36, 2-02-62

  Інформацію про порядок проведення Зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти можна отримати тут:

 • Ліцензії та сертифікати

  Коледж здійснює освітню діяльність відповідно до Ліцензії МОН України серія АE №527255:
 • Спеціалізації КД, МЕЕП, ПЕ та ОРАД акредитовані відповідно до рішення ДАК від 08.07.2014 р., прот. №110:
 • Спеціалізація ОКСіМ пройшла акредитацію у 2016 р. (протокол ДАК № 121 від 16.06.2016 р.)

  Обсяг державного замовлення у 2018 році

  Назва спеціальності Ліцензований обсяг Обсяг держзамовлення*
  Денне відділення Заочне відділення Денне відділення Заочне відділення
  Комп'ютерна інженерія 50 20 - -
  Маркетинг 40 10 - -
  Автомобільний транспорт 50 20 - -
  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 25 10 - -
  *Дані станом на 21 липня 2018 року.
  ' На основі повної загальної середньої освіти (після закінчення 11 класів)
  **Для випускників професійно-технічних навчальних закладів за умови продовження навчання за спорідненою спеціальністю

  Конкурсна ситуація

  Станом на 21.07.2017 конкурсна ситуація наступна:
  Назва спеціальності Денне відділення Заочне відділення
  Подано заяв Обсяг держзамов-лення Подано заяв Обсяг держзамов-лення
  Комп'ютерна інженерія 22+5'+0** 14+2'+2** - -
  Маркетинг 10+1' 10+2' - -
  Автомобільний транспорт 16+1'+1** 18+2'+5** 6 12
  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 9+3'+0** 11+2'+1** - -

  Навчання за контрактом

  Понад державне замовлення коледж здійснює підготовку молодших спеціалістів за кошти фізичних та юридичних осіб в межах ліцензованого обсягу.
  Інформацію про вартість навчання подано у таблиці:
  Назва спеціальності Вартість одного року навчання, грн.*
  Денне відділення Заочне відділення
  Комп'ютерна інженерія 5400 -
  Маркетинг 5400 -
  Автомобільний транспорт 5400 2700
  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 5400 -
  *Дані станом на початок 2017/18 навчального року
  Усі умови оплати регламентуються контрактом, який укладається після зарахування студента на навчання.

  Додатки до правил прийому на 2017-2018 н.р.:


  «Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання»


  «Перелік професій для вступників, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника і вступають до коледжу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальностями (спеціалізаціями)»


  «Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти(вступних іспитів)»


  «Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200»


  Програма фахових вступних випробувань кваліфікованих робітників за професіями:


  «Комп'ютерна інженерія»
  «Автомобільний транспорт»
  «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування», «Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в АПК»
  «Продавець продовольчих товарів»
  «Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних»


  Програми підготовки до вступних іспитiв

  Вступники не денне відділення на базі базової середньої освіти (9 класів) складають іспити з математики (усно) та української мови (диктант).  "«Програма вступних випробовувань з математики на 2016 рік на основі програми базової середньої освіти»"
  "«Програма та методичні рекомендації вступного випробування з дисципліни "Українська мова" (диктант) на основі програми базової середньої освіти»"  "«Програма та методичні рекомендації вступного випробування з української мови та літератури на основі повної середньої освіти»"
  "«Програма вступних випробування з математики на основі повної загальної середньої освіти»"


  Графік проведення вступних іспитiв (2019 р.)

 • Графік вступних іспитів для денної форми навчання на базі 9 класів
 • Графік вступних іспитів для денної форми навчання
 • (без сертифікатів ЗНО), та фахових випробовувань на базі професійно-технічної освіти
 • Графік вступних іспитів для заочної форми навчання