Вступна кампанія

На навчання в коледж приймаються громадяни України з базовою середньою освітою (9 класів) на перший курс, повною середньою освітою (11 класів) на другий курс , а також особи, що закінчили професійно-технічні навчальні заклади за освітньо-кваліфікаційним рівнем "Кваліфікований робітник" та раніше здобутої вищої освіти на другий або третій курс навчання.

На денну форму навчання з спеціальностей:

КОМП'ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ
спеціалізація - "Обслуговування комп'ютерних систем та мереж"

Термін навчання - 3 роки 10 місяців

МАРКЕТИНГ
спеціалізація - "Комерційна діяльність"

Термін навчання - 2 роки 10 місяців

АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ
спеціалізація - "Обслуговування і ремонт автомобілів та двигунів"

Термін навчання - 3 роки 10 місяців

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА та ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА
спеціалізація - "Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд"

Термін навчання - 3 роки 10 місяців

На заочну форму навчання з спеціальностей:

Автомобільний транспорт
освітня програма "Обслуговування і ремонт автомобілів та двигунів"

Термін навчання - 2 роки 10 місяців (для випускників ПТНЗ - 1 рік 10 місяців)

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
oсвітня програма "Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд"

Термін навчання - 2 роки 10 місяців (для випускників ПТНЗ - 1 рік 10 місяців)

Комп'ютерна інженерія
освітня програма "Обслуговування комп'ютерних систем та мереж"

Термін навчання - 2 роки 10 місяців (для випускників ПТНЗ - 1 рік 10 місяців)

      Навчання на основі базової загальної середньої освіти, повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня "Кваліфікований робітник" та здобутої раніше вищої освіти на денній та заочній формі навчання за рахунок державного бюджету, а також за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.,

      Вступники на денну форму навчання на основі базової загальної середньої освіти (9 класів) складають вступні іспити з математики (усно) та української мови (диктант) у терміни з 15 липня по 24 липня 2021 р.

      Вступники на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) подають заяву з 14.07.2021 р. по 02.08.2021 р. та сертифікати незалежного оцінювання якості освіти за 2018, 2019, 2020 та 2021 роки (з кількістю балів не нижче за 100) або складають вступні іспити з 01.07.2021 р. по 13.07.2021 р. (за вибором вступника у будь-якій комбінації) з Української мови (перший предмет) , Математики або Географії або "Історія України" (другий предмет) у терміни з 14.07 по 18:00 год. 26.07.2021 р..

      Випускники професійно-технічних навчальних закладів, які вступають на денну та заочну форми навчання подають заяви у терміни з 02.08 по 02.09.2021 р. та проходять фахові випробування і вступний іспит з "Української мови" (або сертифікат ЗНО з Української мови та літератури) у терміни з 03.09 по 08.09.2021 р. (денна та заочна форма навчання).

      Вступники подають особисто заяву про вступ до коледжу, а також:
 • копію документів про освіту та їх додатків;
 • 4 кольорові фотокартки розміром 3х4 см.;
 • пред'являють паспорт або подають документ, що посвідчує особу (паспорт у формі ID картки), свідоцтва про народження приймаються лише у осіб, яким виповнилося 14 років після 01.06.2021 р.;
 • копію військового квитка або посвідчення про приписку;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
 • копії сертифікатів незалежного оцінювання знань (для випускників 11 класів);
 • документи на право пільгового вступу;
 • 4 поштових конверти;

 •       Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог зарахування).


        Терміни подання документів:

 • на денну форму навчання на базі 9 класів : з 29.06 до 18:00 год. 13.07.2021 р.
 • на денну форму навчання на базі 11 класів(без ЗНО) : з 14.07 до 18:00 год. 26.07.2021 р.
 • на денну форму навчання на базі 11 класів (з ЗНО) : з 14.07 до 18:00 год. 02.08.2021 р.
 • на денну форму навчання на базі ПТО: з 02.08 до 18:00 год. 02.09.2021 р.
 • на заочну форму навчання: з 02.08 до 18:00 год. 02.09.2021 р.

 • Студенти забезпечуються комфортним гуртожитком, у коледжі працюють спортивні секції та гуртки художньої самодіяльності, студентське кафе. Під час навчання студенти проходять практики на підприємствах і отримують розряди з робітничих професій.

  Коледж має укладені угоди про співпрацю з Івано-Франківським Національним державним технічним університетом нафти і газу Національним університетом "Львівська політехніка", Національним транспортним університетом, Львівським державним інститутом новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. Тому випускники коледжу зможуть поступаюти у вказані вузи на пільгових умовах по співбесіді на 1-3 курси без пред’явлення сертифікатів незалежного оцінювання якості освіти.

  НАШІ ПЕРЕВАГИ:

  Досвідчені викладачі та майстри виробничого навчання
  Широка інтеграця з ВНЗ 3-4 рівнів акредитації
  Практична підготовка на виробництві
  Отримання робітничих професій за фахом, зокрема професії "Оператор комп'ютерного набору" та посвідчення водія категорії B.
  Всебічне комп'ютерне забезпечення навчального процесу.
  Інноваційні методи навчання та виховання.
  Сучасна комп'ютеризована бібліотека з доступом до мережі Інтернет.
  Медичний пункт.
  Комфортний гуртожиток.
  Студентське кафе з низькими цінами.
  Телефони для довідок: (03261) 2-62-96, 2-60-18, 2-63-62


  Сертифікати про акредитацію

  Відомості Міністерства освіти і науки України щодо права здійснення коледжем освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти

  Відомості Міністерства освіти і науки України щодо права здійснення коледжем освітньої діяльності у сфері вищої освіти


  Чинні сертифікати про акредитацію:

  спеціальності "Комп'ютерна інженерія"
  спеціальності "Автомобільний транспорт"
  спеціальності "Електроенергетика ..."
  спеціальності "Маркетинг"


  Навчання за контрактом

  Понад державне замовлення коледж здійснює підготовку молодших спеціалістів за кошти фізичних та юридичних осіб в межах ліцензованого обсягу.
  Інформацію про вартість навчання подано у таблиці:
  Назва спеціальності Вартість одного року навчання, грн.
  Денне відділення Заочне відділення
  Комп'ютерна інженерія 9500 11500
  Маркетинг 9500 11500
  Автомобільний транспорт 9500 11500
  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 9500 11500


  Обсяг регіонального замовлення

  Назва спеціальності Ліцензований обсяг Обсяг держзамовлення
  Денне відділення Заочне відділення Денне відділення Заочне відділення
  Комп'ютерна інженерія 50 20 - -
  Маркетинг 40 10 - -
  Автомобільний транспорт 50 20 - -
  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 25 10 - -

  Конкурсна ситуація

  Станом на конкурсна ситуація наступна:
  Назва спеціальності Денне відділення Заочне відділення
  Подано заяв Обсяг держзамов-лення Подано заяв Обсяг держзамов-лення
  Комп'ютерна інженерія - - - -
  Маркетинг - - - -
  Автомобільний транспорт - - - -
  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка - - - -


  Програми підготовки до вступних іспитiв

        Вступники на денне відділення на основі базової середньої освіти складають іспити з математики (усно) та української мови (диктант):

  Програма вступних випробовувань з математики на основі програми базової середньої освіти
  Програма вступного випробування з дисципліни "Українська мова" (диктант) на основі програми базової середньої освіти


        Вступники на денне відділення на основі повної середньої освіти складають іспити з української мови, або математики або історії України або географії.

  Програма вступних випробувань з української мови на основі повної загальної середньої освіти
  Програма вступних випробувань з математики на основі повної загальної середньої освіти
  Програма вступних випробувань з історії України на основі повної загальної середньої освіти
  Програма вступних випробувань з географії на основі повної загальної середньої освіти


        Програми для підготовки до співбесіди з вступниками на денне відділення:

  Програма співбесіди з математики на основі базової середньої освіти
  Програма співбесіди з математики на основі повної середньої освіти